Вход Регистрация

Влезте в профила си

Потребителско име *
Парола *
Запомни ме

Създаване на акаунт

Полетата, отбелязани със звездичка (*), са задължителни.
Име *
Потребителско име *
Парола *
Проверка на паролата *
Имейл *
Потвърждаване на имейл *
Captcha *

Policy

Политика за конфиденциалност

Тази Политика за конфиденциалност (наричана по-нататък - Политиката) установява правилата за използване на лична информация, получена от потребителите на сайта (по-нататък - Потребителите) от администратора на сайта www.evrodom21.com

Тази Политика за конфиденциалност се отнася за всички потребители на Сайта. Потребителите изрично се съгласяват с обработката на техните конкретни (лични) данни, както е описано в настоящата Политика. Използване на Сайта означава изразяване от страна на Потребителя на безусловно съгласие за Политиката и посочените условия за обработка на информация.

Потребителят не трябва да използва Сайта, ако Потребителят не е съгласен с условията на Политиката.

Лична информация на потребители, обработвана от Компания

Сайтът получава достъп и използва за целите, посочени в Политиката, посочените данни на Потребителите, техническата и друга информация, свързана с Потребителите.

Техническата информация не е лична информация. Компанията използва , файлове cookie за да идентифицира Потребителя. Текстови файлове cookie, достъпни за компанията за обработка на информация за дейността на Потребителя, включително информация за това кои страници е посетил Потребителят и времето, което Потребителят е прекарал на страницата. Потребителят може да деактивира възможността да използва cookie в настройките на браузъра.

Също така, техническата информация се отнася до информация, която автоматично се предава на Компанията в процеса на използване на Сайта с помощта на софтуера, инсталиран на устройството на Потребителя.

Личните данни на Потребителя означават информацията, която Потребителят предоставя на Компанията попълване на заявления за Сайта и следващо използване на Сайта. Задължителна за предоставяне на Компанията информация, маркирани по специален начин. Друга информация предоставена от Потребителя в неговата преценка.

Компанията също така може да обработва данни, направени от публично достъпни предмет на посочените данни или да бъдат опубликованию, или са подчинени на разкриване в съответствие със закона.

Компанията не проверява валидността на лична информация, предоставена на потребителите, и не разполага с възможности за оценка на неговата държавност. Компанията обаче идва от това, че Потребителят дава точна информация за себе си и поддържа тази информация в актуално състояние.

Цел на обработката на вашите данни, които сте въвели информация за Потребителя

Основната цел на Компанията при събирането на тези данни — предоставяне на информация, консултантски услуги на Потребителите. Потребителите се съгласяват с това, че Компанията може да използвате тези вашите данни за:

  • Идентификация на страните в рамките на предоставянето на услуги;
  • Предоставяне на услуги и клиентска поддръжка по заявка на Потребителите;
  • Подобряване качеството на обслужване, удобството на използване, разработване и развитие на Сайта, отстраняване на технически проблеми или проблеми със сигурността;
  • Анализ за разширяване и подобряване на услугите, информация за пълнене и рекламни услуги;
  • Информиране на Потребителите за услугите, целевия маркетинг, актуализиране на услуги и промоционални оферти на база на информационните предпочитания на Потребителите;
  • Изпращане на персонализирани маркетингови съобщения чрез електронна поща, обаждания и SMS;
  • Извършване на статистически и други проучвания, на базата на посочените данни;

Условия и начини за обработка на информация на Потребителите и предаването му на трети лица

Потребителят дава съгласие за обработка на техните конкретни данни чрез изпращане на заявление ( всяко писмено искане, съдържащо данни за контакт).

Обработката на посочените потребителски данни означава събиране, запис, систематизация, натрупване, съхранение, уточняване (актуализиране, промяна), извличане, използване, прехвърляне (разпространение, предоставяне, достъп), обезличаване, блокиране, изтриване, унищожаване на посочените потребителски данни.

Във връзка с посочената информация на Потребителя се запазва поверителността му, с изключение на случаите на доброволно предоставяне от Потребителя на информация за себе си за общ достъп до неограничен кръг лица.

Компанията има право да прехвърля тази Потребителска информация на трети страни в следните случаи:

  • Потребителят се е съгласил на подобни действия;
  • Прехвърлянето е необходимо за използване от Потребителя на определена услуга на Сайта или за изпълнение на конкретен договор или споразумение с Потребителя;
  • За да се гарантира възможността за защита на правата и законните интереси на Компанията или трети лица в случаите, когато Потребителят нарушава условията на договорите и споразуменията с Компанията , настоящата Политика или документи, съдържащи условията за ползване на конкретни услуги;

Мерки, използвани за защита на посочената информация на Потребителя

Компанията предприема необходимите и достатъчни законови, организационни и технически мерки за защита на посочената от Вас информация на Потребителя от незаконен или случаен достъп, унищожаване, промяна, блокиране, копиране, разпространение, както и от други незаконни действия на трети лица с нея.

Решаване на спорове

Всички възможни спорове, произтичащи от отношения, регулирани от настоящата Политика, се решават по начина, предписан от действащото законодателство на България

Спазването на досъдебната (исковата) процедура за уреждане на спорове е задължително.

Допълнителни условия

Компанията има право да прави промени в настоящата Политика за поверителност без съгласието на Потребителя.

Новата Политика за поверителност влиза в сила от момента на публикуването й, освен ако не е предвидено друго в новата версия на Политиката за поверителност.

Продължителното използване на Сайта след извършване на такива промени потвърждава съгласието на Потребителя за такива промени.

Компанията не проверява точността на личните данни и не събира предоставения от Потребителя сайт. Само ако Потребителят е изразил съгласието си за подобни действия..

Всички предложения или въпроси относно тази Политика за поверителност трябва да се докладват по електронната поща: info@evrodom21.com

0
Shares